PLEND Archiwalne Raporty Sprawozdanie finansowe Działamy Myślimy Doradzamy

Sprawozdanie finansowe

Poniżej znajduje się narzędzie do samodzielnego porównywania danych finansowych spółek Grupy GPEC. Dane pochodzą z 7 spółek Grupy GPEC i dotyczą 5 ostatnich lat (o ile spółka nie istnieje krócej). Narzędzie pozwala na porównanie wskaźników jednocześnie 3 spółek Grupy i z 3 wybranych lat.

Bilans Rachunek ZiS
Możesz wybrać maksymalnie 3 spółki i 3 lata.
Musisz wybrać co najmniej jedną spółkę i jeden rok.

Legenda

Wszystkie kwoty podano w tysiącach złotych